Radca Krzysztof Olechno

Oferta

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Poznaj szczegóły współpracy

handshake

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest z Klientem indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Klient jest również na bieżąco informowany o wysokości koniecznych do poniesienia kosztów i opłat sądowych.
Każdorazowo przed rozpoczęciem współpracy przedstawiam Klientowi zakres wynagrodzenia oraz prognozowane koszty sądowe.

wspolpraca
Oferta Kancelarii Radcy Prawnego
user-3

Zasady rozliczeń

Możliwe są następujące sposoby rozliczenia z Klientem:

  1. ryczałt,
  2. stawka godzinowa,
  3. ryczałt z limitem godzin, po wyczerpaniu którego następuje rozliczenie godzinowe,
  4. wynagrodzenie wstępne i premia od sukcesu, tzw. „success fee”*.

* zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego premia od sukcesu nie może stanowić jedynego składnika wynagrodzenia Radcy prawnego.