Radca Krzysztof Olechno

Nieruchomości

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości, związane z obsługą spółdzielni mieszkaniowej, czy też regulowaniem stanów prawnych nieruchomości na rzecz jednej ze spółek Skarbu Państwa. Pomoc prawna w zakresie prawa nieruchomości obejmuje m.in. sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości, ustanawianie na nieruchomości służebności bądź zabezpieczeń, sporządzanie umów sprzedaży/darowizny nieruchomości, doradztwo w zakresie spółdzielczych form prawa do lokalu, dochodzenie na drodze sądowej różnego rodzaju należności związanych z nieruchomościami.

 

Usługi z zakresu prawa nieruchomości obejmują m.in.:

  •  badanie stanu prawnego nieruchomości;
  • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
  • umowy sprzedaży/darowizny nieruchomości;
  • zniesienie współwłasności nieruchomości;
  • zasiedzenie;
  • reprezentacja w sporach o ustalenie opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej oraz o podwyższenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste;
  • służebności gruntowe, drogi koniecznej, przejazdu i przechodu;
  • umowa dożywocia (dochowania), służebności osobiste na nieruchomości;
  • doradztwo w zakresie posadowienia budynku na cudzym gruncie, prostowania treści ksiąg wieczystych, legalizacji budynków.