Radca Krzysztof Olechno

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym między innymi w zakresie niewłaściwego wykonania zobowiązań i jego skutków, odszkodowań, zadośćuczynień, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, a także prawa spadkowego.

Usługi z zakresu prawa cywilnego obejmują m.in.:

 • ustanowienie ubezwłasnowolnienia (częściowego lub całkowitego);
 • ochrona własności i posiadania;
 • zniesienie współwłasności;
 • ustalanie nieważności lub bezskuteczności zawartych umów;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania umowy/niewłaściwego wykonania umowy;
 • dochodzenie odszkodowań z czynów niedozwolonych.

W tym zakresie prawa spadkowego.:

 • doradztwo w zakresie przyjęcia lub odrzucenia spadku;
 • uchylenie się od skutków przyjęcia lub odrzucenia spadku;
 • sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku;
 • sprawy o dział spadku;
 • dochodzenie zachowku;
 • wydziedziczenie i uznanie za niegodnego do dziedziczenia;
 • unieważnienie testamentu.