Radca Krzysztof Olechno

Prawo gospodarcze

Kancelaria oferuje pomoc prawną od etapu utworzenia i rejestracji osób prawnych (spółek, fundacji, stowarzyszeń), po bieżącą obsługę korporacyjną, obejmującą m.in. sporządzenie wymaganej dokumentacji i dokonywanie zgłoszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Usługi z zakresu prawa gospodarczego obejmują m.in.:

  • zakładanie i rejestrację spółek/fundacji/stowarzyszeń;
  • dokonywanie zgłoszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • przygotowywanie statutów, regulaminów, i innych aktów wewnętrznych;
  • wytoczenie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały, o uchylenie uchwały, o wyłącznie wspólnika ze spółki, o odszkodowanie przeciwko członkowi zarządu; 
  • obsługę posiedzeń organów statutowych, w tym przygotowywanie dokumentacji do odbycia i przeprowadzenia zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządów i rad nadzorczych;
  • doradztwo w stosunkach wewnętrznych pomiędzy wspólnikami spółek oraz organami spółek.