Radca Krzysztof Olechno

Upadłość konsumencka

Jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii są sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej. Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Radca prawny Krzysztof Olechno jest także autorem publikacji naukowych z zakresu Prawa upadłościowego. 


W przypadku upadłości konsumenckiej istotne jest zrozumienie problemów Klienta, zachowanie pełnej poufności oraz wyciągnięcie pomocnej dłoni w wyjściu z kryzysu.  Podczas rozmowy z Klientem Kancelaria stara się uzyskać niezbędne informacje dotyczące jego sytuacji prawno – finansowej, które pozwolą ocenić, czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest rozwiązaniem najlepszym dla Klienta.


Kancelaria ocenia także, czy możliwe jest wyjście z kryzysu poprzez przeprowadzenie negocjacji z wierzycielami, w tym m.in. z bankami udzielającymi finansowania. Renegocjacja istniejących zobowiązań, poprzez zmianę ich wysokości, czy też terminów spłaty, pozwala niejednokrotnie uniknąć ogłoszenia upadłości.


Kancelaria przedstawia Klientom zalety i wady upadłości konsumenckiej, przebieg całego procesu upadłościowego, uprawnienia i rolę syndyka, obowiązki dłużnika, a także możliwe sposoby zakończenia postępowania. Prawidłowe przygotowanie do upadłości konsumenckiej i zaznajomienie Klienta ze wszystkimi jego istotnymi aspektami pozwala na bezproblemowe przejście przez proces upadłości. Skutkiem tego jest uzyskanie oddłużenia, a także wszelkich dobrodziejstw z tym związanych, zarówno finansowych, jak i psychicznych.

Usługi z zakresu upadłości konsumenckiej obejmują m.in.:

  • analizę sytuacji prawno-finansowej Klienta;
  • negocjacje z wierzycielami, w tym m.in. bankami udzielającymi finansowania;
  • doradztwo w zakresie skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
  • wsparcie prawne w procesie upadłości, kontrola czynności syndyka;
  • sporządzenie skargi na czynności syndyka; 
  • przygotowanie wniosku o zmianę planu spłaty wierzycieli;
  • zaskarżanie postanowień wydawanych w toku postepowania upadłościowego (wnoszenie zażaleń, skarg kasacyjnych).