Radca Krzysztof Olechno

Układ w upadłości

uklad-w-upadlosci-konsumenckiej

Układ w postępowaniu upadłościowym

Zawarcie przez dłużnika układu z wierzycielami, to co do zasady domena postępowań restrukturyzacyjnych, a nie postępowania upadłościowego. Generalnym celem postępowania upadłościowego jest bowiem likwidacja całego majątku upadłego i podział uzyskanej sumy pomiędzy wierzycieli, a nie zawieranie porozumienia z wierzycielami. Zawarcie układu jest jednak w postępowaniu upadłościowym możliwe. W określonych sytuacjach może nieść ze sobą wiele korzyści, zarówno dla upadłego, jak i jego wierzycieli.

Propozycje układowe w postępowaniu upadłościowym

Układ w upadłości określa zasady porozumienia dłużnika z wierzycielami. Zasady spłaty zadłużenia przewidziane są w propozycjach układowych przedstawianych wierzycielom. Propozycje układowe określają m.in. terminy i kwoty, w jakich wierzyciele zostaną zaspokojeni w trakcie wykonywania układu. Zawarcie układu w upadłości jest zatem „ostatnią deską ratunku” na porozumienie się z wierzycielami i uniknięcie sprzedaży całego majątku upadłego dłużnika. Propozycje układowe w postępowaniu upadłości mogą zgłosić:

  1. upadły;
  2. syndyk;
  3. każdy z wierzycieli.

Razem z propozycjami układowymi można zgłosić wniosek o całkowite lub częściowe wstrzymanie likwidacji masy upadłości do czasu zatwierdzenia układu.

Należy przy tym pamiętać o dwóch zastrzeżeniach:

  1. wstrzymanie likwidacji jest dopuszczalne tylko wtedy, jeżeli propozycje układowe przewidują zaspokojenie wierzytelności nieobjętych układem niezwłocznie po zatwierdzeniu układu i prawomocnym zakończeniu postępowania;
  2. niedopuszczalne jest wstrzymanie likwidacji w zakresie przedmiotu obciążonego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, jeżeli sprzeciwi się temu wierzyciel, którego wierzytelność jest w ten sposób zabezpieczona.

Głosowanie nad układem w postępowaniu upadłościowym

Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem zwołuje się po zatwierdzeniu listy wierzytelności. Jeżeli sędzia-komisarz zatwierdził listę wierzytelności częściowo w zakresie nieobjętym sprzeciwami, zgromadzenie wierzycieli zwołuje się, jeżeli suma wierzytelności objętych sprzeciwami nie przekracza 15% sumy wierzytelności objętych układem.

Sędzia-komisarz może zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem, jeżeli zostało uprawdopodobnione, że układ zostanie przyjęty przez wierzycieli i wykonany. Takie same przesłanki umożliwiają sędziemu-komisarzowi wstrzymanie likwidacji masy upadłości.

W pewnych okolicznościach natomiast sędzia-komisarz jest zobowiązany do tego, by zwołać zgromadzenie wierzycieli oraz wstrzymać likwidację masy upadłości. Dzieje się tak wtedy, gdy wniosek jest popierany przez wierzyciela lub wierzycieli posiadających łącznie co najmniej 50% sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom uprawnionym do głosowania nad układem. Każdorazowo sędzia-komisarz wstrzymuje likwidację masy upadłości wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do wykonania układu.

Zawarcie układu w postępowaniu upadłościowym

Od wyników głosowania zależy, czy układ zostanie przyjęty i restrukturyzacja zadłużenia dłużnika będzie możliwa, czy też konieczna będzie likwidacja majątku w drodze procedury upadłościowej.

Układ w upadłości zostaje przyjęty, jeżeli wypowie się za nią większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom.

Jeżeli układ zostanie przyjęty przez wierzycieli, a następnie prawomocnie zatwierdzony, sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. W ten sposób dłużnik „unika” upadłości i może korzystać z dobrodziejstwa restrukturyzacji swojego zadłużenia.

Warto podkreślić, że układ w upadłości jest rozwiązaniem za którym muszą opowiedzieć się wierzyciele. To oni muszą zostać przekonani przez propozycje układowe i zagłosować za układem. Rozwiązanie takie wierzyciele powinni wybrać zawsze wtedy, gdy ich kalkulacje pokażą, że zawarcie układu jest dla nich  rozwiązaniem korzystniejszym finansowo, niż przeprowadzenie postępowania upadłościowego.

Jeżeli interesują Cię bieżące treści z zakresu prawa upadłościowego, zapraszam do polubienia profilu Kancelarii na Facebooku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *