Radca Krzysztof Olechno

Upadłość konsumencka z zachowaniem mieszkania

Mieszkanie a upadłość konsumencka

Wpływ ogłoszenia upadłości konsumenckiej na mieszkanie – czy też dom – upadłego został szeroko opisany w artykule „Upadłość konsumencka a mieszkanie„. Znajdują się tam wszystkie podstawowe informacje na ten temat. Zgodnie z podstawową zasadą mieszkanie/dom upadłego podlega sprzedaży przez syndyka. Co natomiast można zrobić w sytuacji, gdy pomimo ogłoszenia upadłości konsument chciałby zachować swoją nieruchomość ?

Jak zachować mieszkanie w upadłości ?

Co do zasady syndyk dokonuje sprzedaży nieruchomości należących do upadłego konsumenta. Dotyczy to także nieruchomości, w której upadły mieszka. Wielu upadłych zastanawia się jak nie stracić domu/mieszkania w upadłości konsumenckiej. Prawo przewiduje możliwość zachowania mieszkania/domu, pomimo ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W tym celu upadły może złożyć wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu. Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej został złożony przez wierzyciela, wniosek o zawarcie układu może złożyć także każdy z wierzycieli upadłego.

We wniosku upadły musi uprawdopodobnić, że w drodze układu zostaną osiągnięte cele postępowania upadłościowego.

Jeżeli zostanie to wykazane, sędzia – komisarz zwołuje zgromadzenie obejmujące wierzycieli upadłego konsumenta, w celu zawarcia układu. Na postanowienie sędziego – komisarza o odmowie zwołania zgromadzenia wierzycieli przysługuje zażalenie.

Wstrzymanie sprzedaży mieszkania/domu upadłego

Zwołując zgromadzenie wierzycieli sędzia-komisarz może wstrzymać likwidację majątku upadłego, w szczególności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje upadły. Oznacza to, że syndyk nie będzie mógł sprzedać nieruchomości. Na postanowienie w przedmiocie wstrzymania likwidacji przysługuje zażalenie.

Ważne jest, by wniosek został złożony przed zakończeniem sprzedaży masy upadłości przez syndyka. W przeciwnym wypadku złożony przez upadłego wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Zawarcie układu z wierzycielami pozwala uratować mieszkanie przed sprzedażą przez syndyka. Po wykonaniu układu z wierzycielami, długi upadłego ulegają umorzeniu. 

Układ w upadłości konsumenckiej jest zatem szansą na umorzenie długów upadłego z jednoczesnym zachowaniem mieszkania, czy też domu jednorodzinnego.

Jeżeli interesują Cię bieżące treści z zakresu upadłości konsumenckiej, zapraszam do polubienia profilu Kancelarii na Facebooku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *