Radca Krzysztof Olechno

Zmiana planu spłaty wierzycieli

zmiana-planu-splaty-upadlosc-konsumencka

Zmiana planu spłaty wierzycieli – upadłość konsumencka

Generalną zasadą w upadłości konsumenckiej jest uzyskanie oddłużenia po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty określa jaką kwotę oraz przez jaki okres upadły musi wypłacać na rzecz swoich wierzycieli. Wykonanie planu spłaty prowadzi do umorzenia długów. Więcej o planie spłaty w upadłości konsumenckiej przeczytasz w artykule „Plan spłaty wierzycieli„. Natomiast o samym wykonywaniu planu spłaty wierzycieli dowiesz się z artykułu „Wykonanie planu spłaty wierzycieli„.

Umorzenie długów bez ustalenia planu spłaty (tj. bez spłacania wierzycieli) stanowi wyjątek. Na ten temat więcej informacji znajdziesz w artykule „Upadłość konsumencka bez planu spłat„.

Ustalony plan spłaty nie jest ostateczny i może zostać zmieniony. Dotyczy to zarówno okresu wykonywania planu spłaty, jak i wysokości płaconych rat.

Zmiana planu spłaty na wniosek wierzyciela

W przypadku, gdy w okresie wykonywania planu spłaty sytuacja majątkowa upadłego poprawi się w sposób istotny, względem sytuacji, która była brana pod ocenę przy ustalaniu planu spłaty, wierzyciel może złożyć wniosek o zmianę planu spłaty wierzycieli. Przed zmianą planu spłaty na wniosek wierzyciela, sąd musi wysłuchać upadłego oraz wierzycieli objętych planem spłaty.

Na postanowienie sądu w przedmiocie planu spłaty przysługuje zażalenie.

Co ważne, podstawą do zmiany planu spłaty na niekorzyść upadłego nie może być zwiększenie się wynagrodzenia za pracę upadłego lub też dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej przez upadłego działalności zarobkowej (np. działalności gospodarczej).

Zmiana planu spłaty na wniosek upadłego

Zmiana planu spłaty może być korzystna dla upadłego. Sąd może bowiem zmienić plan spłaty wierzycieli na korzyść upadłego, jeżeli upadły nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli. Chodzi tu na przykład o sytuację, gdy zmniejszyły się możliwości zarobkowe upadłego albo zmieniła się jego sytuacja życiowa (np. choroba dziecka).

Do zmiany planu spłaty potrzebny jest wniosek upadłego. Przed zmianą planu spłaty sąd musi wysłuchać wierzycieli.

Sąd może także przedłużyć termin spłaty zobowiązań upadłego, ale maksymalnie o 18 miesięcy.

Na postanowienie sądu w przedmiocie zmiany planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie, a na postanowienie sądu drugiej instancji – skarga kasacyjna.

Uchylenie planu spłaty i umorzenie zobowiązań

W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli, sąd może też uchylić plan spłaty i umorzyć niewykonane zobowiązania upadłego. Jest to możliwe w sytuacji, gdy:

  1. brak możliwości upadłego do wywiązywania się z obowiązków określonych w planie spłaty powstał po ustaleniu planu spłaty i ma charakter trwały;
  2. brak możliwości upadłego do wywiązywania się z obowiązków określonych w planie spłaty wynika z okoliczności niezależnych od upadłego.

W takiej sytuacji, sąd uchyli plan spłaty i umorzy długi upadłego bez konieczności wykonywania planu spłaty.

Sąd może uchylić plan spłaty i umorzyć zobowiązania, na wniosek upadłego. Konieczne jest wysłuchanie wierzycieli.

Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie, a od postanowienia sądu drugiej instancji – skarga kasacyjna.

Jeżeli interesują Cię bieżące treści z zakresu upadłości konsumenckiej, zapraszam do polubienia profilu Kancelarii na Facebooku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *