Radca Krzysztof Olechno

Prawo umów

Kancelaria zapewnia obsługę prawną w zakresie prawa kontraktowego. Oferowana pomoc prawna dotyczy sporządzania projektów umów, analizy przedstawionego projektu umowy pod kątem zgodności z prawem oraz występowania ewentualnego ryzyka dla Klienta, negocjacji umowy z kontrahentem, wsparcia w rozwiązywaniu sporów powstałych na gruncie umowy, a także doradztwo w zakresie wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy.

Przykładowe rodzaje umów:

 1. Umowy cywilnoprawne:
  – umowa najmu, dzierżawy, sprzedaży, leasingu, zlecenia, o dzieło, użytkowania, darowizny, zastawu, komisu, przelewu, umowa sprzedaży udziałów i akcji i inne;

 2. Umowy spółek handlowych:
  – spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej,

 3. Umowy z zakresu prawa nieruchomości:
  – umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, umowa użytkowania wieczystego, służebności gruntowej, służebności osobistej, umowa o ustanowienie hipoteki, umowa dożywocia (dochowania) i inne;

 4. Umowy z zakresu prawa pracy i pokrewne:
  – umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakty menadżerskie;

 5. Umowy specjalistyczne z różnych dziedzin prawa:
  – umowa o przeniesienie praw autorskich, umowa factoringu, forfaitingu, know-how, licencji i sublicencji, konsorcjum, umowa sponsoringu.