Radca Krzysztof Olechno

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne na dłużej

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne - do kiedy

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to nowy środek restrukturyzacji przedsiębiorstw, wprowadzony obok dotychczasowych czterech rodzajów restrukturyzacji określonych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne:

  1. postępowanie o zatwierdzenie układu;
  2. przyśpieszone postępowaniu układowe;
  3. postępowanie układowe;
  4. postępowanie sanacyjne.

Przyśpieszone postępowanie restrukturyzacyjne zostało wprowadzone Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­-19, która weszła w życie w dniu 24 czerwca 2020 r. Pierwsze obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych pojawiły się natomiast już w lipcu 2020 r.

Sukces uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne cieszyło się ogromną popularnością. Tylko w 2020 r. ten rodzaj postępowania stanowił ponad 50 % wszystkich otwartych postępowań restrukturyzacyjnych, a przecież pierwsze uproszczone postępowania restrukturyzacyjne zaczęto otwierać dopiero w lipcu 2020 r. Świadczy to o tym, że nowa procedura odpowiada na oczekiwania i potrzeby przedsiębiorców znajdujących się w kryzysie, wywołanym w największym stopniu skutkami COVID-19.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne na dłużej

Zgodnie z pierwotnymi założeniami uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne mogło być wszczęte jedynie do 30 czerwca 2021 r. Ustawodawca dostrzegając jednak popularność nowej procedury postanowił wydłużyć jej działanie do dnia 30 listopada 2021 r. W dniu 9 czerwca 2021 r. Prezydent podpisał bowiem Ustawę z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw. W jej art. 12 pkt) 1 wskazano, iż w dniu 30 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zapis przedłużający okres trwania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego do dnia 30 listopada 2021 r.

Przedłużenie obowiązywania uproszczonej procedury restrukturyzacyjnej to bardzo dobry krok ustawodawcy. Postępowanie to dobrze przyjęło się w obrocie gospodarczym, przede wszystkim dzięki uproszczeniu procedur oraz zminimalizowaniu udziału Sądu w procesie restrukturyzacji. Jednocześnie wierzycielom zapewniono niezbędne środki ochrony ich praw.

Docelowo nowa procedura restrukturyzacyjna ma zostać wprowadzona na stałe i stanowić kolejny, piąty już, rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego przewidziany przez ustawę Prawo restrukturyzacyjne.

Jeżeli interesują Cię bieżące treści z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, zapraszam do polubienia profilu Kancelarii na Facebooku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *